Tatteljee maakt verschillende aanpassinge, aanvullingen en reparatie's aan de paraglide uitrusting. Het gaat hier niet om ingrepen in de constructie van harnas en shute die een gevaar kunnen zijn voor de paraglider. Aanpassingen worden in sommige gevallen overlecht met 'Max Morriën' eigenaar van parakiting.nl

     Replacement / Replacement of pushbuttons / Magnets
     Repair cracks in textile harness
     Recovery and add-on speedbar
     Support systems for heavy harnesses
     Sand bags for extra weight

paragiding soaring