Is een nieuwe tent te duur, dan is er een uitgebreide markt van tweedehands tenten.

Gjalt van der Wal 'voormalig eigenaar van Erdman Schmidt' koopt en verkoopt tweedehands tenten.

Te vinden op: